do kasy suma: 0,00 zł

-10% na WSZYSTKO! Kod: DAMA10. Do końca okazji zostało: Skorzystaj >>

Raport 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2021 roku. Śpiulkolot młodzieżowym słowem roku?
Raport 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2021 roku. Śpiulkolot młodzieżowym słowem roku?

Zastanawiasz się, czy śpiulkolot rzeczywiście powinien być młodzieżowym słowem roku 2021? Zobacz raport 15 najpopularniejszych młodzieżowych słów w internecie w 2021 r. i poznaj ich znaczenie.

Wstęp

Każdy raport wzbogacamy o dodatkowe zagadnienie. W zestawieniu za rok 2020 poddano analizie neologizmy dotyczące pandemicznej rzeczywistości. Z kolei w 2019 r. pojawiła się lista najpopularniejszych młodzieżowych słów. W związku z tym, że temat ten cieszył się dużą popularnością, zdecydowaliśmy się na jego kontynuację. Przedmiotem naszego zainteresowania jest żargon młodzieżowy, którego elementy znaleźć można w zasobach internetu. Zagadnienie wydaje się interesujące, gdyż młodzi ludzie posługują się dość oryginalnymi jednostkami leksykalnymi, których na próżno szukać w polszczyźnie ogólnej. Wiele z nich to anglicyzmy, neosemantyzmy lub nietypowe formacje słowotwórcze. 

Zadajmy sobie też istotne pytanie, które w wypowiedziach internautów wybrzmiewało wiele razy. Czy faktycznie najpopularniejszym słowem używanym przez nastolatków w 2021 r. był śpiulkolot?

Metodologia

Zgromadzony materiał liczył 95 słów i 3 117 954 wzmianki. Zaczerpnięto je z propozycji nadesłanych w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku organizowanym od 2016 r. przez PWN. Zbadano ich rzeczywistą frekwencję w przestrzeni internetowej – na stronach i portalach odwiedzanych przez nastolatków. Analizie poddanych zostało 15 jednostek o największej frekwencji.

 

Źródła młodzieżowych słów

Gdzie w polskim internecie możemy odnaleźć  najwięcej młodzieżowych słów? Ich źródłami są przede wszystkim Twitter (32,19% zgromadzonego materiału), Facebook (31,03%) oraz portale internetowe (19,4%). Żargon nastolatków pojawia się również w serwisie YouTube, na portalu Wykop i na forach dyskusyjnych. Najmniej słownictwa młodzieżowego znajdziemy na Instagramie, w różnego typu recenzjach i na blogach. Liczba zgromadzonych danych (ponad 63%) pokazuje, że młodzież chętnie korzysta z portali społecznościowych. Tam też zostawia po sobie najwięcej językowych śladów.

image

Skarpety XD z młodzieżowym słowem roku 2017

XD to obecnie jeden z najbardziej popularnych emotikon wyrażających niedowierzanie i rozbawienie jakąś sytuacją. Po raz pierwszy pojawiło się w 2003 roku w słowniku slangu Urban Dictionary. Z kolei w 2017 roku XD zostało uznane młodzieżowym słowem roku.

Młodzieżowe słowa

● Według badań najpopularniejszym młodzieżowym słowem w roku 2021 był crush/krasz o nieustabilizowanej jeszcze pisowni (10,78% zgromadzonego materiału leksykalnego). Anglicyzm ten oznacza obiekt westchnień, sympatię. Najwyraźniej słowo sympatia przestało być dla młodzieży atrakcyjne.

● Na drugim miejscu uplasował się przymiotnik randomowy (10,23%), czyli losowy, przypadkowy (ang. random). Jest to hybryda językowa, gdyż do angielskiego przymiotnika dodano polski przyrostek -owy, aby ów przymiotnik zaadaptować do zasad polskiej fleksji. Dość interesującym zabiegiem było nadanie przymiotnikowi angielskiemu cech przymiotnika polskiego.

Na trzecim miejscu zestawienia znalazł się przegryw (8,56%). Neologizm ten, będący synonimem nieudacznika, w ostatnich latach zyskał na popularności, gdyż w zestawieniu za rok 2019 znajdował się na piątym miejscu. Przypomnijmy dawną czołówkę: LOL/lol, kozak, hajs. Dziś słowa te są dla młodzieży przestarzałe, ich miejsce zastąpiło wiele nowych formacji.

● Sztos i sztosik nadal chętnie goszczą na językach i klawiaturach młodzieży. To określenie czegoś wspaniałego, robiącego wrażenie.

● Kolejny na liście znalazł się krindż/cringe (pisownia, podobnie jak w przypadku crusha/krasza, jeszcze nie została ustalona). Cringe, czyli żenada, coś dziwnego, budzącego odrazę. 

● W roku 2021 popularny był libek (w liczbie mnogiej – libki). Nazywa się tak osoby o poglądach neoliberalnych, pracujące w korporacjach, mieszkające na podmiejskich osiedlach, oglądające TVN, czytające „Gazetę Wyborczą” i głosujące na partię PO. Libek ma wydźwięk pogardliwy, lekceważący.

● Z kolei rel to ucięte angielskie relatable. Oznacza ‘mam to samo’, ‘czuję to samo’. Rel oznacza sytuację bądź przeżycie, z którymi rozmówcy mogą się utożsamić.

● Słówko zaczerpnięte z gwary śląskiej jako popularne młodzieżowe słowo? Czemu nie! Gdy jest dobrze, a nawet świetnie, jest masno, czyli… tłusto. A jeszcze dwa lata temu w pierwszej dziesiątce uplasował się przysłówek grubo o tożsamym znaczeniu. Istnieje także forma przymiotnikowa – masny.

● Kolejną pozycję zajmuje czasownik rozkminić/rozkminiać, czyli przemyśleć, zrozumieć. Co ciekawe, słowo to pochodzi z gwary więziennej.

● A kim są boomerzy? To reprezentanci pokolenia z wyżu demograficznego, z których poglądami na życie i świat młodzi nie potrafią się utożsamić. Boomerzy w ich oczach są niedzisiejsi i sentymentalni.

● Dziaders to określenie starszego konserwatywnego mężczyzny o skostniałych, często patriarchalnych poglądach, odnoszącego się z pogardą do młodych kobiet. Neologizm ten ma charakter hybrydy, gdyż jego cząstka -ers nie pochodzi z języka polskiego, a wzięta została z angielszczyzny.

● Młodzież wykorzystała metaforę rolniczą, aby określić rozstrzygnięcie sporu, udowodnienie swojej racji. Taką sytuację określa jako zaorane.

● Chłopak i dziewczyna to w odczuciu nastolatków słowa najwyraźniej zwyczajne, nudne, przebrzmiałe, dlatego zamieniono je na neologizmy typiarz i typiara. Pierwszy z nich jest wyrazem pochodnym od słowa typ. Co ciekawe, formant -arz najczęściej dodawany jest do nazw wykonawców czynności oraz wykonawców zawodów, więc warto zastanowić się nad poprawnością utworzenia takiego neologizmu. Z kolei typiara pochodzi od typiarza. Dodano formant żenski -a, zaś w rz pojawiła się oboczność do r.

● Dymy to natomiast neosemantyzm określający awanturę, zamieszanie.

● Jak widać, język młodzieży trafnie opisuje różne zjawiska społeczne i typy ludzkie. Kolejnym tego rodzaju określeniem jest chad. Oznacza ono młodego umięśnionego mężczyznę o atrakcyjnym wyglądzie, który ma powodzenie u kobiet i to wykorzystuje.

Wnioski

● Na próżno w powyższym zestawieniu szukać śpiulkolotu… Pojawia się on dopiero na 73. pozycji w okresie liczonym przed publikacją wyników plebiscytu, tj. od 1.01.2021 do 7.12.2021. Po ogłoszeniu Młodzieżowego Słowa Roku wiele osób wyrażało zdziwienie, niedowierzanie, a śpiulkolot awansował na 38. miejsce, co oczywiście jest wynikiem ożywionych dyskusji oraz artykułów prasowych w internecie. Jak podaje słownik Miejski.pl: Nie używane przez nikogo słowo mające oznaczać "miejsce do spania". Zostało ono z niewyjaśnionych powodów Młodzieżowym słowem roku (pisownia oryginalna). Nasze badanie wykazało, że młodzież zdecydowanie sięga po innego rodzaju słownictwo.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad zasadnością przeprowadzania podobnych plebiscytów, którym daleko do rzetelnego głosowania, a za wyborem danego słowa stoi określona grupa internautów, która nie jest reprezentatywna. Sam plebiscyt jest ciekawym przedsięwzięciem, który budzi wiele emocji i pobudza internautów do dyskusji na temat języka,  metodyka jednak jest skrajnie nieefektywna i wątpliwa.

● Język nastolatków odzwierciedla i nazywa elementy życia codziennego oraz aktualne problemy społeczne. Młodzi ludzie postrzegają świat w sposób czarno-biały (wartościowanie pozytywne lub negatywne: sztos, masny, ale cringe, przegryw), nierzadko posługują się stereotypami i etykietkami (libek, boomer, dziaders, chad). Być może w ten sposób, za pomocą języka, porządkują zastaną rzeczywistość. Co ciekawe, największą popularnością cieszył się anglicyzm crush/krasz, który świadczy o tym, że miłość i relacje międzyludzkie stoją wysoko w hierarchii wartości młodzieży.

● Dużą rolę w słowniku młodych ludzi odgrywa język angielski (crush, random, cringe, rel, boomer). Pokolenie urodzone w XXI wieku ma kontakt z językiem angielskim od najmłodszych lat. Często jest on dla nich równoważny z polszczyzną (dorastanie na emigracji, nauka języka w przedszkolu, korzystanie z gier i filmów w języku angielskim).

● Młodzi ludzie myślą również metaforami, co świadczy o tym, że ich język bywa niejednoznaczny i wielowymiarowy – przykładem są słowa zaorane oraz dymy.

● Język młodzieży, podobnie jak okazało się w badaniu danych z roku 2019, nie jest wulgarny. Bywa nieco krzywdzący czy etykietujący (przegryw, libek, chad), jednak nie bazuje na niecenzuralnym słownictwie.

● Bez wątpienia żargon młodzieżowy uznać można za zjawisko żywe, dynamiczne i zmienne (wyrazy modne szybko ustępują miejsca kolejnym neologizmom), barwne (sposoby wzbogacania leksyki mają różne źródła) i szczere (młodzież nazywa rzeczywistość wprost). Język młodzieży jest na tyle bogaty, że doczekał się słownika w postaci strony internetowej Miejski.pl.

Słowniczek wybranych słów młodzieżowych

Powyżej omówiono znaczenie 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych pojawiających się w naszym zestawieniu. Na uwagę zasługują jeszcze inne, chętnie używane przez nastolatków. Poniżej prezentujemy minisłowniczek pozostałych popularnych wyrazów:

Alternatywka – dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach, indywidualistka.

Atencjusz/atencjuszka – osoba poszukująca ciągłej uwagi.

Disować/zdisować – pokonać przeciwnika ciętą ripostą.

Essa – jest to okrzyk zadowolenia. Może też oznaczać coś, co było łatwe do zrobienia.

Gównoburza – ang. shitstorm, czyli zamieszanie, poruszenie z błahego powodu.

Hotówa/hotuwa – określenie oznaczające osobę atrakcyjną fizycznie lub jakiś „gorący” temat.

Inba – wydarzenie, które wywołuje negatywne emocje (synonim słów: masakra, przypał). Także internetowa afera, w której dana osoba lub instytucja jest poddawana zbiorowemu ostracyzmowi przez internautów. Krótkotrwałe zamieszanie bazujące na wzbudzeniu w odbiorcach silnych emocji.

Inkluzywny – przeznaczony dla wszystkich, włączający. Niestygmatyzujący żadnej mniejszości (np. osób trans, osób queerowych). Jednocześnie inkluzywny język jest często lewicową nowomową nasyconą kalkami z angielskiego, przez co osoby spoza środowiska lewicy tożsamościowej (tzw. idpolu) paradoksalnie tego słownictwa inkluzywnego nie rozumieją.

Jesieniara – miłośniczka jesieni i spędzania czasu pod kocem, z filmem, książką, kubkiem kawy lub herbaty.

Kisnąć – śmiać się z czegoś, mieć niezły ubaw.

Klawo – w porządku, ok.

Koniara – dziewczyna pasjonująca się końmi.

Kruci – eufemizm zastępujący popularny wulgaryzm na literę k.

Legitny/legitnie – słuszny, sensowny/wiarygodnie, sensownie.

Literalnie – dosłownie.

Masakryczny – niesamowity, wyjątkowy, ogromny.

Memiczny – coś zabawnego, co ma potencjał, aby przedstawione zostało w postaci mema.

Naura – pożegnanie, na razie.

Nosacz – nosacz sundajski to popularna postać z memów, która prezentuje przywary typowego Polaka.

Odzobaczyć – zapomnieć, przestać widzieć.

P0lka – określenie celowo zapisywane małą literą, z wyróżnieniem drugiej. Pogardliwe określenie kobiety roszczeniowej, przynoszącej swoim zachowaniem wstyd. Słowo spopularyzowane przez użytkowników na portalu Wykop.pl.

Pog – podekscytowanie.

Prawilny – osoba szanowana.

Props/propsy – pochwała, szacunek.

Propsować – doceniać, szanować, chwalić.

Rakowy – nieodpowiedni, źle oceniany.

RiGCz – skrót od „rozum i godność człowieka”. Antagonizm słów

rak/rakowy.

Samozaoranie – zjawisko występujące w dyskusji, kiedy jej uczestnik dobiera argumenty kompromitujące jego samego lub stanowisko, którego próbuje bronić.

Sasinić/sasinować – planować osiągnięcie sukcesu, pozytywnego wyniku, jednak ostatecznie zrobić coś źle lub nieudolnie. Słowo pochodzi od nazwiska Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina i nawiązuje do wydania przez niego 70 mln zł na wybory kopertowe, które się nie odbyły.

Śmieszkować – żartować, wygłupiać się, robić coś dla zabawy.

Śpiulkolot – łóżko, miejsce do spania.

Umieć w coś – umieć coś, znać się na czymś.

Wiadomka – jasne, wiadomo.

Wysryw – wypowiedź niskich lotów, głupia lub bezsensowna.

Zaciesz – szeroki uśmiech, radość, szczęście, ekscytacja.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium